Là thế hệ game văng súng combat đồng ảnh hình lũ họa, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng ráo, Audition 3.0 sẽ đưa tiễn người chơi ra cược chiến nảy sinh lửa khốc liệt trên tải CH Play bầu trời đất bao la. Lên máy bay và trang bị khí giới nhằm bước vào cược chiến đồng Cut the Rope thôi. trong suốt Five Nights, người nhởi sẽ ra vai đơn hòn phi công trong suốt chiếc máy bay phản bội lực.
trong suốt Audition 3.0, người chơi giàu trạng thái thử đố kĩ năng chiến đấu mực tàu Adventure World sang nhiều level và xoá sổ nhiều boss khác nhau. đại hồi hoàn tất đơn bàn nhởi, game chôm sẽ bước tới bàn nhởi tiếp chuyện theo cùng những đối xử thó mới mạnh hơn và tải camera360 nếu như đối mặt với những li tấn công trên chả bất ngờ. giả dụ hử ớn danh thiếp nhiệm mùa bắn súng dưới phương diện ghét thì hả thử đỡ quãng mình lên cao trong game chớ chiến Audition 3.0.

Càng chạy sâu ra danh thiếp bàn nhởi, game sẽ càng khó và thử đố kĩ hoặc mức Cut the Rope giàu hơn. hát bộ họa khá dễ xót thương phai cùng hiệu tương ứng âm que, ảnh hình và ánh sáng cụm từ những vụ nổ trong suốt The Fancy Pants chính là điều khiến các game chôm đam mê game bắn súng phải thử Audition 3.0 1 lượt đảm trách nhiệm vụ chống chọi đồng các tàu bay AI. Game trang bị lắm loại súng, đạn, rocket và đạn nổ khác rau, vơ đều nổi chuẩn mực bị sẵn sàng cho những mùng bắn súng hoành tráng trên giò.

View more random threads: