đi lên nhà ở của TPHCM vào 10 năm qua về căn bản sẽ đạt đc nhiều kết quả đáng chú ý, mỗi bước đảm bảo được thị hiếu về nhà ở đi theo mức tăng lên dân số.

tuy vậy, quá trình phát triển nhà sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng vẫn chưa đáp ứng đc nhu cầu vô cùng lớn về ngôi nhà ở rẻ, ngôi nhà sống xã hội, căn nhà ở phù hợp với tiềm năng chi trả của người dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ không nghỉ hơn 1,8 triệu con người, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục ngày càng tăng 2 triệu người. để đáp ứng căn nhà sống cũng như khắc phục các hạn chế vào phát triển nhà sống 10 năm qua, TPHCM sẽ thực hiện triển khai đề án “Xây dựng event đi lên nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục tiêu đề ra, cho năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà sống của thành phố đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S ngôi nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến vào cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng diện tích nền nhà ở của TP.HCM đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích nhà ở bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định trong cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra phía phát triển đa dạng nhiều đặc điểm căn nhà sống, phong phú cách thức đầu tư để huy động các nguồn lực xã hội.

Về đi lên nhà ở Thương Mại, TPHCM khuyến khích nhà dự án vận dụng những loại công nghệ mới trong thi công và dùng nhiều loại nguyên liệu thiết kế phù hợp. Cơ quan công dụng nhằm giải quyết các gian truân vướng mắc cho người tiêu dùng trong công việc được mang lại chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng liên quan tỷ lệ 1/500. tăng nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghành quản lý, quy hoạch, dự án thiết kế, đi lên nhà ở. tổ chức nghiên cứu, xây dựng và vận dụng nhiều loại căn nhà ở gần gũi cùng với thị trường, thích ứng cùng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu tổ chức hoặc tái chế nhiều nguồn khoáng sản đã sử dụng.
TPHCM cũng trở nên ban hành các cơ chế tăng tốc hợp tác quốc tế; sức hút, hỗ trợ trung tâm tài chính để không giảm tính khả thi, tăng cường việc thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng đi lên nhà sống theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật vào danh mục các dự án lôi kéo đầu tư đi theo cách thức PPP của TP. Hồ Chí Minh.

Về căn nhà ở xã hội, tiếp tục thực hành đa dạng hóa những phân khúc đầu tư xây dựng căn nhà ở xã hội cho tất cả những người mức thu nhập thấp, nhà yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn Chi phí nhằm đầu tư quy hoạch nhiều căn nhà sống cộng đồng thuộc về căn nhà nước làm cho thuê. Rà soát, sắp xếp vùng đất 20% khu đất ở trong các dự án công trình ngôi nhà sống Thương mại dịch vụ tại 10ha, để xúc tiến thực hành dự án xây dựng, xác lập quỹ nhà ở xã hội đến thành phố; định vị vị trí cũng như ưu tiên dùng các quỹ đất ngôi nhà nước luôn quản lý do nhiều công ty lớn đang được sử dụng khiến ngôi nhà xưởng sản xuất trên nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di chuyển vào các khu công nghiệp, vùng đất do những cơ quan căn nhà nước hiện đang quản lý ở trong diện sắp đặt lại để đầu tư quy hoạch nhà ở xã hội thuộc về nhà nước.

TPHCM luôn đầu tư thiết kế hoặc tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị triển khai xây dựng đi theo cách thức BT giao dịch bằng quỹ đất. TPHCM ưu ái bố trí vốn giá cả, tạo nên quỹ đất sạch tại nhiều khu vực nước ngoài thành dọc những trục giao thông công cộng, nhất là các tuyến đường metro, các tuyến đường vành đai để thực hành những dự án ngôi nhà sống cộng đồng. bố trí vốn giá thành nhằm dự án quy hoạch ngôi nhà ở xã hội thuộc về căn nhà nước, để giải quyết cho các hộ gia đình nổi bậc khó khăn về nhà sống, không thể thuê ngôi nhà sống cộng đồng do công ty đầu tư xây dựng.

cùng với đó, để phát triển căn nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng, TPHCM sẽ tiếp tục cách tân hành chánh, đơn giản giấy tờ thủ tục trong các việc cấp cho phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, cung cấp tin xây dựng đối với nhà ở riêng biệt để cư dân ích lợi trong những công việc đầu tư thiết kế mới mẻ, hồi phục căn nhà ở theo ý thích cũng như khả năng.

theo đánh giá của các chuyên gia xây dựng đô thị, kế hoạch đi lên căn nhà sống của TPHCM vào thời kỳ tới rất chính xác cùng với nhiều cách khả thi cũng như phù hợp cho mỗi đối tượng người tiêu dùng. với biện pháp làm này, TPHCM sẽ đạt đc mục tiêu đảm bảo ngôi nhà sống cho cư dân thành phố.