Tùy thuộc vào từng loại xe và từng trọng tải tải mà tài xế phải học loại bằng lái theo từng cấp hạng riêng để điều khiển từng loại xe tương ứng. Theo quy định của bộ liên lạc vận tải Việt Nam, muốn lái xe container, tài xế phải có bằng tài xế hạng FC.
Xem >>> Xe nâng Reach truck
Vậy bằng tài xế FC là gì?
Bằng lái xe FC là hạng bằng lái được cấp cho người lái xe ô tô điều khiển các loại xe được quy định tại giấy phép tài xế (GPLX) hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc (cả xe container) và được điều khiển các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C, và hạng FB2. Bằng tài xế FC có kì hạn 5 năm.
Theo đó, các tài xế có bằng lái xe hạng C trước đó phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần và đủ theo quy định về số km an toàn, độ tuổi, thời kì tài xế,… để được chuyển đổi/ nâng từ bằng C sang bằng FC nếu muốn lái xe container.
Điều kiện học - thi bằng lái xe FC
Để học bằng tài xế FC, lái xe phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
Đủ từ 24 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam có đủ điều kiện sức khỏe để học và thi sát hạch bằng tài xế hạng FC theo quy định.
Đã có bằng tài xế hạng C, D, E và có thâm niên hành nghề từ đủ 3 năm trở lên, có số km tài xế an toàn đạt từ 50.000 km trở lên do tổ chức cơ quan hay công ty công nhận thông tin
Có từ đủ 2 năm trở lên điều khiển liên tiếp ô tô đầu kéo
Được miễn tham gia khóa học lý thuyết tại các cơ sở đào tạo tài xế; miễn sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hiện tài xế trên đường; nhưng phải dự sát hạch thực hành tài xế trong hình theo nội dụng quy trình sát hạch lấy bằng lái xe FC.
Để học - thi bằng lái xe FC, tài xế phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, số km tài xế an toàn, thời gian tài xế,...Xem >>> https://samcovina.com/xe-nang-dien/
Trường hợp các tài xế đã có GPLX hạng C, D, E; có đủ thâm niên và số km tài xế an toàn nhưng mới chỉ có từ 1 đến dưới 2 năm điều khiển liên tục ô tô đầu kéo thì được miễn học lý thuyết tại các cơ sở đào tạo lái xe nhưng phải dự sát hạch lý thuyết và thực hiện tài xế theo nội dung quy trình sát hạch lấy bằng tài xế FC
Trường hợp các tài xế đã có GPLX hạng C, D, E; có đủ thâm niên và số km tài xế an toàn nhưng mới chỉ điều khiển liên tiếp ô tô đầu kéo dưới 1 năm thì được miễn học thực hiện nhưng phải học lý thuyết tại cơ sở đào tạo lái xe, phải dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung quy trình sát hạch lấy bằng lái xe FC.
Trường hợp các tài xế đã có GPLX hạng C, D, E nhưng chưa đủ thâm niên và số km tài xế an toàn như trên, hiện đang lái ô tô đầu kéo nếu muốn học bằng lái xe FC thì phải tham gia học lý thuyết, học thực hiện tại cơ sở đào tạo lái xe, phải tham dự sát hạch lý thuyết và thực hành theo nội dung quy trình sát hạch lấy bằng tài xế FC.
Xem thêm >>> Phụ tùng xe nâng container