Phương thức cho vay từng lần :

Là một phương thức cho Vay ngan hang mua nha mà mỗi lần vay khách hàng và tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết và kí kết hợp đồng tín dụng.

Phương thức này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu và yêu cầu vay vốn từng lần, khách hàng có nhu cầu vay vốn không bộc trực hoặc khách hàng mà nhà băng xét thấy cấp thiết phải áp dụng cho vay từng lần để giám sát thẩm tra quản lý việc dùng vốn vay chặt chịa an toàn.

Ưu điểm: Phương thức này là linh hoạt trong quá trình sử dụng vốn của ngân hàng. Khi nào khách hàng có nhu cầu vay vốn, nhà băng mới xem xét đáp ứng (mỗi lần vay ngân hàng đều định kì hạn cho khoản vay đó, đến vận hạn trả nợ người vay phải có nghĩa vụ trả nợ nhà băng). Do đó, qua phương thức cho vay này nhà băng kiểm tra chém đẹp được từng món vay, tính hạnh được hiệu quả kinh tế của từng đối tượng cho vay từ đó đảm bảo được khả năng an toàn vốn cho ngân hàng.

Nhược điểm: Cho vay từng lần thủ tục rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người vay. Mỗi lần vay tiền, người vay phải làm đơn xin vay gửi tới nhà băng xem xét quyết định cho vay.

Nếu đối tượng vay vốn có vòng quay nhanh thì doanh nghiệp sẽ sử dụng món vay đó vào nhiều mục đích mà ngân hàng không kiểm soát được điều này gây nên tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ, ảnh hưởng đến nguồn vốn của ngân hàng.


Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (cho vay luân chuyển)

Là cách thức cho vay bằng cách nhà băng xác định cho khách hàng của mình một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian một mực để làm cứ cho việc phát tiền vay.

Phương thức này chỉ áp dụng đối với những khách hàng có tình hình sinh sản kinh dinh ổn định vay vốn trả nợ ngay, có tín nhiệm với ngân hàng. trách nhiệm của kế toán phải theo dõi chém dư nợ của trương mục cho vay để dư nợ của account cho vay không vượt quá hạn mức tín dụng đã kí kết.

Ưu điểm: trước nhất nó kiệm ước vốn tối đa cho người vay vì khi mua vật liệu hàng hoá thì vay, bán hàng là ghi thẳng vào bên Có để trả nợ không phải vừa vay vừa đọng tiền gửi như lối cho vay từng lần.

Thứ hai là cán bộ ngân hàng dễ nắm tình hình đơn vị vay vì doanh số cho vay diễn tả doanh số mua vào, doanh số thu nợ biểu thị doanh số bán ra. Từ đó biết tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng tương đối chính xác đặc biệt là khả năng tài chính của khách hàng.

Nhược điểm: Do ngân hàng và khách hàng cùng thoả thuận hạn mức Vay ngân hàng lãi suất thấp duy trì trong hạn khăng khăng nên ngân hàng luôn phải duy trì một số vốn một mực để sẵn sàng giải ngân cho người vay làm cho ngân hàng bị đọng vốn dùng, nếu khoản vay lớn có thể dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn của ngân hàng bởi đó là những khoản vốn chết đã không đem lại lợi nhuận cho nhà băng mà nhà băng còn phải trả lãi huy động cho những khoản vốn đó.CÔNG TY TM DV TV THANH LONG

Địa Chỉ 1 : 752 Lê đức Thọ, F15, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Địa Chỉ 2 : 42/19 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
Số Điện Thoại : 0938.603.822 (Mr.Phong)
Email : vaythechap139@gmail.com
Website : http://azvay.vn/vay-the-chap