Tính chất biến động mạnh của thị trường trong giai đoạn cuối năm đã được ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây. Điều này rất quan yếu vì nó mang ý nghĩa quyết định đối với sự thành công trong trading ở giai đoạn này.

Tính chu kỳ của thời đoạn cuối năm khi mở tài khoản chứng khoán.
Tháng 11 thường giằng co mạnh hoặc điều chỉnh. Tháng 11 ít khi được coi là tháng tốt của thị trường Việt Nam khi mà trong quá vãng thị trường thẳng tuột giằng co mạnh hoặc điều chỉnh trong giai đoạn này.

vì thế, nhiều khả năng tháng 11/2015 vẫn duy trì ”truyền thống” như những năm trước.
Kỳ vọng tháng 12 bứt phá. ý kiến hăng hái là khá phổ quát sau khi VS100 đã phá vỡ hoàn toàn các đường MA dài hạn (SMA 100, SMA 200,...) vào cuối tháng 09/2013.
Điều này cho thấy thiên hướng dài hạn của thị trường này đã đổi thay, chuyển từ trạng thái giảm điểm sang tăng trưởng dài hạn. Trong những tuổi như vậy, khả năng thị trường sụt giảm sâu bất ngờ (thrust down) trở lại là không cao.
Một số dấu hiệu tích cực khác khi mới học cách chơi chứng khoán.
Nhóm MA dài hạn đã bị phá vỡ vì Quan điểm tích cực là khá phổ quát sau khi VS100 đã phá vỡ hoàn toàn các đường MA dài hạn (SMA 100, SMA 200,...) vào cuối tháng 08/2015.
Điều này cho thấy thiên hướng dài hạn của thị trường này đã đổi thay, chuyển từ trạng thái giảm điểm sang tăng trưởng dài hạn. Trong những thời đoạn như vậy, khả năng thị trường sụt giảm sâu bất ngờ (thrust down) trở lại là không cao.
Thanh khoản đang dần bình phục. Mặc dù chưa có sự bùng nổ như chờ mong nhưng vào đầu tháng 11/2015, thanh khoản đã bình phục trở lại.
Khối lượng khớp lệnh liên tục duy trì bên trên mức làng nhàng 20 phiên gần nhất cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đã giảm bớt trong ngắn hạn. Nếu thể này vẫn nối được duy trì trong thời gian tới thì thị trường sẽ có nhiều khả năng bứt phá vững bền cho cách chơi chứng khoán.
Kết luận: Có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường sẽ tiếp chuyện đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên đua lệnh giá cao để đề phòng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn