Sáng 21/3, Quốc hội bước vào kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, với hơn 10 ngày dành cho công tác nhân sự. Trong đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều được bầu mới.

Truy cập news.zing.vn để xem thêm thông tin từ báo Zing News
Toàn

cảnh phiên mở màn sáng 21/3. Ảnh: Hoàng Hà.
Phát biểu khai mạc sau phiên họp trù bị, chủ toạ Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hay, năm 2016 là năm đầu khai triển thực hành quyết nghị Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020; năm Quốc hội khóa XIII và các cơ quan tổ chức trong bộ máy quốc gia hoàn thành nhiệm kỳ hoạt động của mình; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020...

"Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan yếu. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quốc gia; xem xét, tổng kết hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ qua; xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. Trong kỳ họp rút cuộc của Quốc hội khóa XIII, nhiệm vụ rất nặng nề và nghĩa vụ cũng thật lớn lao", ông Hùng nói.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu mở đầu sáng 21/3. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng.

Ông đề nghị Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức sở quan dành thời kì, công sức chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Quốc hội. chủ toạ Quốc hội cũng yêu cầu các vị đại biểu Quốc hội nêu cao ý thức nghĩa vụ, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều quan điểm sâu sắc, chất lượng góp phần để kỳ họp thành công.

Bầu chủ toạ nước, Thủ tướng đầu tháng 4

Theo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) khi nhậm chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, chủ toạ Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Sáng 30/3, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chủ toạ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự định nhân sự để Quốc hội bầu chủ toạ Quốc hội.

Sáng 31/3 chủ toạ Quốc hội tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo thông báo bên lề Đại hội Đảng XII, dự kiến nhân sự để bầu cho chức danh chủ toạ nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều 31/3, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chủ toạ nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng 2/4, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện mỏng trước Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng.

Sáng 6/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Chiều cùng ngày, chủ toạ nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.

Sáng 7/4, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ tại Quốc hội.

Ngày 8/4, tân Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tới 9/4, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhậm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi bỏ thăm kín, Quốc hội bàn bạc, biểu quyết phê chuẩn quyết nghị phê chuẩn yêu cầu của Thủ tướng về việc bổ dụng một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

'Tuyên thệ là lời hứa trước đồng bào'

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quy định Chủ tịch nước, chủ toạ Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng tuyên thệ sát với sơn hà, quần chúng và Hiến pháp sau khi được bầu là nội dung mới được quy định trong Hiến pháp và đã được cụ thể hóa trong Luật Tổ chức Quốc hội.

"Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ thích hợp với nghĩa vụ được giao và phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ với thời kì không quá 3 phút" - ông Phúc nói.

bàn thảo với Zing.vn, tấn sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, việc các chức danh then chốt như Chủ tịch Quốc hội, chủ toạ nước, Thủ tướng tuyên thệ sau khi nhậm chức sẽ khiến cho nghi lễ nhậm chức trang trọng hơn.

"Tuyên thệ trước Quốc hội, dù gói gọn trong 3 phút nhưng sẽ là lời hứa công khai của lãnh đạo trước quốc dân đồng bào. Người dân sẽ nhìn vào đó để xem xét trong nhiệm kỳ vị đó sẽ hành động ra sao, có những chính sách thế nào trước lời hứa đó. thành thử tính nghĩa vụ sẽ cao hơn", tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, việc tuyên thệ khi nhậm chức ở mỗi nước sẽ khác nhau. Thông lệ quốc tế về việc tuyên thệ cũng đa dạng, tùy thuộc vào văn hóa từng nước, có người thề sẽ đưa tay lên hiến pháp, cũng có người thề đưa tay lên kinh thánh.